Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej spiekceramiczny.pl jest Pracownia Karolina Byczkowska, Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn, NIP 9721154057

Strona internetowa spiekceramiczny.pl nie gromadzi, nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje danych osobowych Użytkowników portalu.

Dane pozostawione przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym oraz poprzez wiadomości email, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.